Blog

SRC3 ULUSLARARASI YÜK, EŞYA, KARGO TAŞIMACILIĞI

beylikdüzü, esenyurt, büyükçekmece, çatalca, küçükçekmece src belgesi kursu

0212 967 00 12 – 0544 218 47 47

SRC3 ULUSLARASI YÜK EŞYA KARGO TAŞIMACILIĞI

https://beylikduzusrc.com

ULUSLARARASI EŞYA-KARGO TAŞIMACILIĞI (SRC3) SÜRÜCÜ MESLEKİ
YETERLİLİK KURS PROGRAMI
KURUMUN ADI :
KURUMUN ADRESİ :
KURUCUNUN ADI :
PROGRAMIN ADI : Uluslararası Eşya-Kargo Taşımacılığı (SRC3) Sürücü Mesleki
Yeterlilik Kurs Programı
PROGRAMIN DAYANAĞI:
5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu,
4925 sayılı Karayolları Taşıma Kanunu ve bu kanunlar dayanak alınarak çıkarılan
yönetmelikler, Millî Eğitim Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
arasında 27.10.2016 tarihinde imzalanan protokol ile Talim ve Terbiye Kurulu
Başkanlığının 14.08.2015 gün ve 72 sayılı Özel Çeşitli Kurslar Çerçeve Programına
dayanılarak hazırlanmıştır.
PROGRAMIN SEVİYESİ: 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda sürücü belgesi
sınıfına göre belirtilen eğitim düzeyi ve yaş seviyesinde hazırlanmıştır.
PROGRAMIN AMAÇLARI:
Bu program ile kursiyerlerin;
1. İş sağlığı ve güvenliği, çevre güvenliği, kalite ve müşteri memnuniyetinin önemini
kavramaları,
2. İş organizasyonu oluşturmaları,
3. Araçta, yolculuk öncesi sürüş hazırlığı yapmanın önemini kavramaları,
4. Eşya-kargo taşıma kurallarını uygulamaları,
5. Güvenli sürüş tekniklerini bilmeleri ve uygulamaları,
6. Eşya-kargo taşıma mevzuatına hakim olmaları,
7. Trafik kuralları ve trafik cezaları bilgisine sahip olmaları,
8. Davranış psikolojisi ve trafiğe etkisi temel bilgisine sahip olmaları,
9. İletişim teknolojilerini kullanmaları ve harita okumaları
10. Gümrük, TIR ve kaçakçılık mevzuatına hakim olmaları,
11. Sürücü yasal sorumluluklarını ve sigorta ile ilgili konuları kavramaları,
12. Temel ilk yardım bilgisine sahip olmaları ve uygulamaları,
13. Araçları tanımaları ve ekonomik araç kullanma bilgisine sahip olmaları,
14. Trafik adabı bilgisine sahip olmaları,
15. Mesleki gelişimlerini sürdürmeleri
beklenmektedir.
PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Bu program, uluslararası eşya-kargo taşımacılığı sürücü meslekî yeterlilik teorik
bilgilerini içermektedir. Program; kursiyerlerin uluslararası eşya-kargo taşımacılığı
alanında mevcut bilgilerini geliştirmeleri, alandaki yeni gelişmeleri takip etmeleri,
alanı ile ilgili kuralları daha bilinçli ve dikkatli olarak yerine getirmeleri, alanıyla
ilgili yapılacak sınavlara hazırlanmaları için hazırlanmıştır.
2. Program uygulanmasında; anlatım, gösteri, gösterip yaptırma, problem çözme,
soru cevap gibi yöntem ve teknikler kullanılacaktır.
3. Kursiyerlerin öğrenme süreçleri; periyodik olarak takip edilecek, öğrenme
eksiklikleri varsa tespit edilip telafi yoluna gidilecektir. Bu bağlamda öğrenme
eksiği olan kursiyerler diğer grupların derslerine de katılabilecek ve eksik
öğrendiği hususları pekiştirecektir.
4. Uluslararası Eşya-Kargo Taşımacılığı Sürücü Meslekî Yeterlilik (SRC3)
programının içeriği ve bu içeriklere ayrılan süreler, “Programın İçeriğinin Toplam
Kurs Süresine Göre Haftalık Dağılımı ve Süresi” bölümünde ayrıntılarıyla
verilmiştir.
5. Yeterlilikler arası geçişte, SRC düzeyinde herhangi bir kurs belgesine sahip olup
başka bir düzey kurs belgesi alacaklar, Yönetmelik’te belirtilen fark konularını
alarak programı tamamlayacaklardır.
6. Eğitim faaliyetlerinin yürütülebilmesi için kursta görevlendirilecek eğitim
personeli ve eğitim personelinin eğitim vereceği konular aşağıdaki tabloda
verilmiştir.
KONULAR EĞİTİM PERSONELİ
1. İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Güvenliği
ve Kalite Müşteri Memnuniyeti
2. İş Organizasyonu
3. Aracın Yolculuk Öncesi Sürüş Hazırlığı
4. Yolcu Taşıma Kuralları
5. Güvenli Sürüş Teknikleri
6. Trafik Kuralları ve Cezalar
7. İletişim Teknolojileri ve Harita Okuma
8. Araç Bilgisi ve Ekonomik Araç
Kullanma
9. Mesleki Gelişim
10. Trafik Adabı
1. Trafik ve ulaşım alanında akademik çalışma yapmış en az
yüksek lisans mezunu eğitim personeli,
2. Üniversitelerin, trafik ve ulaşım, makine, motor,
otomotiv, mekatronik, otobüs kaptanlığı alanında en az ön
lisans mezunu eğitim personeli,
3. En az ön lisans mezunu olup Bakanlık veya millî eğitim
müdürlüklerince verilmiş “Trafik ve Çevre Öğreticiliği
Belgesi” sahibi eğitim personeli,
4. En az ön lisans mezunu olup Bakanlık veya millî eğitim
müdürlüklerince verilmiş “Direksiyon Eğitimi Öğreticiliği
Belgesi“ne sahip eğitim personeli,
1. Yolcu taşıma (Trafik, Ulaştırma ve
Turizm) Mevzuatı
2. Gümrük ve Kaçakçılık Mevzuatı
3. Yasal Sorumluluklar ve Sigorta
Hukuk, işletme, kamu yönetimi, iktisat, lojistik ulaştırma
alanında en az lisans mezunu ‘’Eğiticinin Eğitimi Kurs
Bitirme Belgesi’’ne sahip eğitim personeli,
1. Trafik ve Davranış Psikolojisi Psikoloji veya Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanında
lisans mezunu eğitim personeli,
1. İlk Yardım İlk Yardım Yönetmeliği kapsamında alınmış “İlk Yardım
Eğitmeni Sertifikası”na sahip en az ön lisans mezunu eğitim
personeli
PROGRAMIN SÜRESİ
Toplam 40 saat
Kursun toplam süresi dikkate alınarak hafta içi günlük 2 saatten az 6 saatten fazla, hafta sonu
günlük 2 saatten az 8 saatten fazla ders yapılamaz. Günlük olarak yapılan ders saatleri gelen
talebe göre izin verilen zaman aralıklarında işlenerek kursun toplam süresi tamamlanabilir.
Örneğin: Günde 6 saat olarak eğitimin yapılması halinde
1 Haftalık Süre: Günde 6 Saat X 5 Gün = 30 Saat
Toplam süre: 1 Hafta X 30 Saat = 30 Saat + 2 gün (11 Saat) = 41 Saat
PROGRAMIN İÇERİĞİNİN TOPLAM KURS SÜRESİNE GÖRE HAFTALIK
DAĞILIMI VE SÜRESİ
SÜRÜCÜ MESLEKİ YETERLİLİK
KURS PROGRAMI İÇERİĞİ
ULUSLARARASI EŞYA-KARGO
TAŞIMACILIĞI (SRC3) SÜRÜCÜ MESLEKİ
YETERLİLİK KURS PROGRAMI DERS
SAATİ SÜRESİ
SRC3
KURSUN TOPLAM DERS SAATİ 41
KONULAR DERS SAATİ SÜRESİ
1. İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Güvenliği ve Kalite
Müşteri Memnuniyeti
a. Acil Durum ve İş Sağlığı Güvenliği Talimatı
b. Çevre Güvenliği Önlemleri
c. Kalite ve Müşteri Memnuniyeti
1
2. İş Organizasyonu
a. İş Öncesi Hazırlık
b. Güzergâh Planlama
c. Belge ve Eşya Kontrolü
1
3. Aracın Yolculuk Öncesi Sürüş Hazırlığı
a. Lastik Kontrolü
b. Mekanik ve Elektronik Kontrol
1
4. Eşya-Kargo Taşıma Kuralları
a. Eşyayı-Kargoyu Araca Alma
b. Eşya-Kargo Güvenliğini Sağlama
c. Eşyayı-Kargoyu Araçtan İndirme
d. Taşıma Sonrası Kontrol
1
5. Güvenli Sürüş Teknikleri
a. Araç İçi Güvenlik Sistemleri
b. Direksiyon Tutma ve Çevirme
c. Koltukta Doğru Oturma Pozisyonu
d. Araç İçinde Yük Taşıma ve Tehlikeleri (Kabin
5
Disiplini)
e. Aktif
ve Pasif Güvenlik Gereçleri
f. Lastikler, Lastik Havaları, Lastik Değiştirme
ve
Sürüş Güvenliği
g. Sürüşte 2 Kural Faktörü (Doğru Analiz,
Yavaşlatılan Sürüş)
h. Araçlarda Kontrolü Kaybetmeyi Önleyen
Elektronik Sistemler
i. Takip Mesafesi
j. Durma Mesafeleri
k. Ayna Kullanımı
l. Virajlar
(Ağırlık Transferi)
m. Sürücü Kaynaklı Kayma Hareketleri
n. Farklı Karakterde Yol Yüzeyleri (Kuru, Islak,
Çok Kaygan)
o. Çalışma
ve Dinlenme Süreleri
p. Takograf Cihazı Kullanımı
ve Trafik Güvenliği
6. Eşya
-Kargo
(Trafik veya Ulaştırma
) Mevzuatı
a. Kanun (Karayolu Taşıma Kanunu
),
b. Yönetmelik (Karayolu Taşıma Yönetmeliği,
Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki
Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği)
c. İlgili Diğer Mevzuat
8
7. Trafik Kuralları ve Cezalar
a. Trafik Kuralları
b. Trafik Cezaları
4
8. Trafik ve Davranış Psikolojisi
a. İnsan
-Trafik İlişkisi
b. Sürücü Davranışının Psikolojik Açıdan
İncelenmesi
c. Sürücü Davranışını Etkileyen Faktörler
d. Alkol
ve Sürücülüğe Etkisi
e. Yorgun, Uykusuz
ve Dalgın Araç Kullanma
3
9. Trafik Adabı
a. Adap
ve Trafik
b. Trafikte Temel Değerler
c. Trafikte Empati
ve İletişim
d. Trafikte Hak İhlalleri
2
10. İletişim Teknolojileri ve Harita Okuma
a. Araç Takip Sistemleri
ve Faydaları
b. Sürücülükte Kullanılan İletişim Teknolojileri (GPRS, WAP, GPS, GSM, MMS, VPN Ve
UMTS
)
c. İletişim Teknolojilerinden Kurallarına Uygun
Olarak Yararlanma
d. Harita Okuma
2
11. Gümrük
, TIR ve Kaçakçılık Mevzuatı
a. Gümrük Mevzuatı
b. TIR Mevzuatı
c. Kaçakçılık Mevzuatı
3
12. Yasal Sorumluluklar ve Sigorta
a. Trafikte Yasal Sorumluluklar
b. Karayolu Taşımacılığında Sigorta
2
13. İlkyardım
a. Temel İlk Yardım Kavramları
b. Hasta Yaralı ve Olay Yeri Değerlendirmesi
c. Temel İlkyardım Uygulamaları
d. Taşıma Teknikleri
3
14. Araç Bilgisi ve Ekonomik Araç Kullanma
a. Aracın Kısımları
b. Karoser
c. Motor Sistemi
d. Fren Sistemi
e. Direksiyon Sistemi
f. Güç Aktarma Organları
g. Aydınlatma ve Gösterge Sistemleri
h. Süspansiyon Donanımı
i. Ekonomik Araç Kullanma
4
15. Mesleki Gelişim
a. Mesleki Bilgi Kaynakları
b. Mesleki Deneyim Paylaşma
c. Meslek Ahlakı
1
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ ESASLAR
Kurs süresince kursiyerlerin, mesleki yeterlilik sınavlarına hazırlanması amacıyla,
sınav tekniklerini geliştirici çoktan seçmeli deneme sınavları düzenlenecektir. Ayrıca açık
uçlu sorulardan oluşan en az bir yazılı sınav yapılacaktır. Sınavlar öğrencilere sınav
konularına yönelik dönüt sağlanması amacıyla yapılacaktır.
PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK ÖĞRETİM ARAÇ–GEREÇLERİ
• Taşınabilir Bilgisayar
• Projeksiyon
• Projeksiyon Perdesi
• Görüntü ve Ses Sistemi
• Eğitici Ders Notları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir